Hartziekten

Wat zijn hartziekten?

Het hart is de motor van het lichaam en zorgt ervoor dat het bloed wordt rondgepompt. Er zijn verschillende redenen waardoor het hart deze functie niet optimaal kan uitvoeren. Bij hartfalen pompt het hart bijvoorbeeld te weinig bloed rond. In het geval van hartritmestoornissen is de duur tussen slagen niet meer gelijk en is er dus een verstoord ritme. Deze en andere hartziekten zorgen ervoor dat het hart niet meer optimaal functioneert en er verschillende klachten kunnen ontstaan.

Veel voorkomende klachten

Kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid en moeheid zijn een aantal veel voorkomende klachten bij hartproblemen. Klachten als moeheid en duizeligheid zijn vrij algemeen en hoeven niet direct op hartproblemen te wijzen. Vaak is een combinatie van klachten en klachtmomenten aanleiding voor nader onderzoek. (Op hartstichting.nl staan de verschillende hartziekten per aandoening en klachtenbeeld beschreven.)

Kom in beweging

Als je beweegt gaat je hart sneller kloppen en neemt ook vaak de angst toe dat er iets mis kan gaan. Toch is het juist belangrijk om te bewegen zodat de hartspier getraind blijft en ook beter om kan gaan met het gebrek van de hartziekte.

Goede begeleiding is echter essentieel en daarom is het programma HartFit ontwikkeld. De trainers van dit programma hebben een specifieke opleiding gehad zodat ze u optimaal kunnen begeleiden tijdens de training.

HartFit is het nieuwe programma van Fysio Physics en op dit moment alleen te volgen in IJsselstein. Binnenkort start het programma ook op andere locaties.