Diabetes

Wat is Diabetes?

Het wordt wel de grootste epidemie van deze tijd genoemd, Diabetes Mellites. De ziekte kenmerkt zich door een hoge bloedglucose waarde. Dit kan komen doordat het lichaam geen of niet voldoende insuline aanmaakt (type 1). Of doordat de cellen niet reageren op de aanwezige insuline en de glucose niet opnemen (type 2).

Diabetes ontwikkeld zich meestal uit een combinatie van erfelijkheid en een ongezonde leefstijl. Diabetes is chronisch maar wel te beïnvloeden met medicatie en een verandering van leefstijl.

Veel voorkomende klachten

Kenmerkende klachten bij beginnende diabetes zijn veel dorst en veel plassen. Door de verhoogde glucosespiegel is de urine zoet van smaak. U kunt dit zelf proeven maar we raden u aan dit bij de huisarts te laten testen.

In een later stadium kunnen er meer complicaties optreden zoals beschadiging van de bloedvaten en zenuwen, oogafwijkingen, complicaties aan de nieren en een diabetische voet. Diabetes verhoogd ook het risico op hart- en vaatziektes.

Kom in beweging

Beweging heeft als direct gevolg dat er meer energie wordt gebruikt en de cellen gevoeliger worden voor insuline en daardoor de opname van glucose. Het krijgen van een hypo (te lage glucosespiegel) kan hiervan het gevolg zijn. Daarom is het goed om te bewegen onder leiding van een speciaal opgeleide instructeur. Met een persoonlijk en toegespitst programma waarin veiligheid en vooruitgang centraal staan helpt bewegen als medicijn u naar meer kwaliteit in uw leven.

Het Diabetes&Fit programma is ontwikkeld op basis van de laatste inzichten in diabetes en training.

U kunt in heel Nederland deelnemen aan Diabetes&Fit, kijk hier voor een locatie bij u in de buurt.